La gran nevada

Demetri Vendrell Marcé

La gran nevada que va sorprendre Barcelona la matinada del 26 de desembre del 1962 fou un esdeveniment tan sobtat i curiós que tota la família va sortir pels carrers de la Dreta de l'Eixample a immortalitzar aquell màgic moment.

Tornar a la fotografia