Segona sessió del seminari sobre dones fotògrafes a càrrec de Lourdes Delgado