Manifestació en resposta a la celebració de les "I Jornadas de la Condición Femenina"