Interior del Conservatori Municipal de Música de Barcelona