Abans de la reconstrucció de la casa de Sant Cugat