Activitat — Finestres

Conferència ‘Carrer, festa i poder’

Rua de Carnestoltes al Passeig de Gràcia, 1910 (Frederic Ballell - AFB)

Dilluns 20 d'abril a les 19 h

La voluntat per part del poder polític i econòmic de fer-se amb el control de la dimensió festiva de la vida urbana, ha tingut la missió de generar d’una banda negoci, i de l’altra, un seguit de conviccions i sentiments d’adhesió a valors abstractes que han anat canviant al llarg del temps -modernitat, catalanitat, cohesió social, diversitat cultural i ciutadania- , i que han acabat construïnt un determinat relat institucional de Barcelona. Una imatge de ciutat.

A principis del segle XX aquesta moralitat urbana, transmesa a través de grans esdveniments públics a peu de carrer, pretenia dotar de congruència simbòlica un conglomerat de barris aliens a qualsevol intent de centralització política i unes classes socials que mantenien un dissentiment crònic i sovint violent. A finals de segle, quan el “model Barcelona” ja era una referència internacional en el mercat global de ciutats, la manipulació festiva s’ha orientat més a elaborar un discurs centrat en les dinàmiques promocionals i en la posada en circulació de nous conceptes vertebradors com el civisme o la diversitat cultural.

Conferència organitzada en el marc de l’exposició “A festes em convides! Celebracions populars als carrers de l’Eixample”.
A càrrec d’Andrés Antebi i Pablo González, de l’Observatori de la Vida Quotidiana.