Les meves fotografies

Has d'estar registrat per poder visualitzar les teves fotografies

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica 03/2018, l’informem que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de Calaix de Cultura S.L. amb la finalitat de gestionar Finestres de la memòria en el marc de La Casa Elizalde. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió del projecte Finestres de la memòria. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar l’exposició virtual. El Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l’adreça electrònica calaixdecultura@calaixdecultura.cat o al domicili social situat al c. Diputació 185, pral 1a. 08001 Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició.