Fotografies de la col·lecció (1 elements)

El soterrament de les vies del carrer Aragó

La via fèrria que travessava Barcelona per l’Eixample en direcció Llobregat-Besòs va ser inaugurada l’any 1882 seguint el curs del carrer Aragó.

Per tal de no entorpir la circulació mar-muntanya es varen situar les vies per sota del nivell del carrer, tot construint una rasa que era travessada per un pont en cadascun dels carrers de l’Eixample que creuaven Aragó perpendicularment. Així, la rasa del carrer Aragó va ser present en la imatge de l’Eixample durant gairebé un segle. Era protegida per una balaustrada modernista, amb fanals i arbres plantats sobre les estretes voreres centrals que hi havia a banda i banda de la rasa. Al llarg de la història de la rasa no hi varen faltar els accidents i, d’altra banda, es generaven grans emissions de fums, de les màquines dels combois.

L’any 1956 es va electrificar la línia ferroviària i només un any després, el 1957, començaven les obres de soterrament de les vies del carrer Aragó. Les obres no s’acabarien totalment fins el 1962 i el carrer Aragó es convertia des d’aleshores en una de les vies més àmplies i transitades de la ciutat tal i com la coneixem actualment.