Resultats per l'època (500 elements)

"La dictadura franquista: postguerra i autarquia (1940-1959)"