Activitat — Fem barri, Finestres recomana

Exposició “Bocaccio, el temple de la Gauche Divine”

Fins al 12 d'abril de 2020

L’exposició “Bocaccio, el temple de la Gauche Divine” explica l’impacte i la transcendència del club Bocaccio en la vida política, cultural i social a Barcelona i Catalunya.
El grup d’intel·lectuals d’esquerra que es trobava a la sala va assumir un paper rellevant dins la vida cultural i social de la ciutat i del país.
L’exposició es pot visitar al Palau Robert. Generalitat de Catalunya fins al 12 d’abril.