Activitat — Finestres

La popularització de l’Star System propi: artistes, esportistes i literats retratats en els reportatges de premsa

Josep Ferrer Llop, 1937 (Cedida per Carmen Ferrer Llop)

Dimarts 7 de juny a les 19 h

Als anys 30, juntament amb el fenomen de la fotografia familiar, es popularitza la cultura de masses i creix l’interès de la població per la vida privada i la intimitat dels personatges públics de diferents àmbits.

Conferència a càrrec de la historiadora Teresa Ferré.