Activitat — Finestres recomana

Memòria Visual de Trinitat Vella

Sabies que el barri de Trinitat Vella compta amb un projecte molt semblant al nostre? 

 

Memòria Visual de Trinitat Vella (MVTV) és un projecte col·laboratiu de vocació comunitària que té com a objectiu principal recuperar la memòria popular del barri a través dels testimonis gràfics, els relats i les iniciatives sòcio-culturals de les veïnes i els veïns que l’habiten. És un arxiu viu, obert i en xarxa, construït entre moltes mans –veïnat, entitats, arxius municipals- que va creixent al llarg del temps, alimentant i alimentant-se d’iniciatives diverses promogudes pel veïnat, els equipaments i les entitats vinculades a la recuperació de la memòria local.

Es pot participar de la següent manera:

> Pots aportar fotografies del teu fons fotogràfic domèstic.

> Pots comentar una fotografia i ajudar a completar la documentació que hi figura.

> Pots idear activitats sobre la memòria del barri i aprofitar el fons del web.

Més informació sobre el projecte a www.pladebarris.barcelona